Tel: (13) 30 70 111
Email: rehabilitacja.krosno@gmail.com
LOGOPEDANDT – BOBATH BABYOLIGOFRENOPEDAGOG

LOGOPEDA

Logopedia jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku.

Czytaj dalej

NDT – BOBATH BABY

Usprawnianie według metody ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak by mogło uzyskać niezależność w życiu.

Czytaj dalej

OLIGOFRENOPEDAGOG

Przedmiotem zainteresowania oligofrenopedagogiki są osoby z upośledzeniem umysłowym, ich wychowanie, opieka, edukacja.

Czytaj dalej

Terapeuci

Mgr Maria Garncarczyk:

 • Fizjoterapeuta
 • Oligofrenopedag
 • Terapeuta Wczesnej Interwencji
 • Terpeuta NDT – BOBATH
 • Terapeuta Terapii Taktylnej
 • Terapeuta Metody Mulligana
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Szkolenia i kursy:

– Thera – Band

– Terapia Ręki

– Kinesiology Taping (podstawowy i zaawansowany)

– Analiza i Terapia dziecka zagrożonego

– Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo – rdzeniowa

– Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

– Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy

– Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii

– Interdyscyplinarna konferencja dotycząca problemów dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową

Mgr Barbara Błażejowska:

 • Logopeda
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
 • Terapeuta Wczesnej Interwencji
 • Terapeuta Ręki

Mgr Joanna Trybus:

 • Fizjoterapeuta
 • Szkolenia i kursy:

– Kurs Thera – Band

– Kurs Medical Taping

– Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy

– Terapia ręki

– Skolioza –  diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

– Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno – motorycznymi

– Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)

– Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego

– Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, porażenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo – rdzeniowa, wybrane zespoły genetyczne

– Metoda PNF

– Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii

-Terapia manualna u dzieci

– PNF w pediatrii

–  Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg VOJTY u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

– Interdyscyplinarna konferencja dotycząca problemów dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową

– Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft – Huber

– Interdyscyplinarna konferencja dotycząca diparezy spastycznej

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress